รูปภาพ ประกาศ ขายและให้เช่า มีห้องว่างให้เช่าราคาถูกแสนถูก ครบวงจร แหล่งชุมชุนย่านฝั่งธนบุรี ใกล้ห้าง ธนาคาร ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ป้อมตำรวจ ป้ายรถเมล์ เดินทางสะดวก เข้าออก 3 ทาง ติดต่อ 064-9389638 ห้องเช่า Rent Room กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ ประกาศ ขายและให้เช่า มีห้องว่างให้เช่าราคาถูกแสนถูก ครบวงจร แหล่งชุมชุนย่านฝั่งธนบุรี ใกล้ห้าง ธนาคาร ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ป้อมตำรวจ ป้ายรถเมล์ เดินทางสะดวก เข้าออก 3 ทาง ติดต่อ 064-9389638


รูปภาพ ประกาศ ขายและให้เช่า มีห้องว่างให้เช่าราคาถูกแสนถูก ครบวงจร แหล่งชุมชุนย่านฝั่งธนบุรี ใกล้ห้าง ธนาคาร ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ป้อมตำรวจ ป้ายรถเมล์ เดินทางสะดวก เข้าออก 3 ทาง ติดต่อ 064-9389638

รูปภาพ ประกาศ ขายและให้เช่า มีห้องว่างให้เช่าราคาถูกแสนถูก ครบวงจร แหล่งชุมชุนย่านฝั่งธนบุรี ใกล้ห้าง ธนาคาร ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ป้อมตำรวจ ป้ายรถเมล์ เดินทางสะดวก เข้าออก 3 ทาง ติดต่อ 064-9389638

รูปภาพ ประกาศ ขายและให้เช่า มีห้องว่างให้เช่าราคาถูกแสนถูก ครบวงจร แหล่งชุมชุนย่านฝั่งธนบุรี ใกล้ห้าง ธนาคาร ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ป้อมตำรวจ ป้ายรถเมล์ เดินทางสะดวก เข้าออก 3 ทาง ติดต่อ 064-9389638