รูปภาพ ขายขาดทุน Ideo Bluecove Sathorn ซื้อมา 3.5 ล้าน ขายเท 3.15 ล้าน พร้อมโอน คอนโด คอนโดมิเนียม Condo Condominium กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ ขายขาดทุน Ideo Bluecove Sathorn ซื้อมา 3.5 ล้าน ขายเท 3.15 ล้าน พร้อมโอน


รูปภาพ ขายขาดทุน Ideo Bluecove Sathorn ซื้อมา 3.5 ล้าน ขายเท 3.15 ล้าน พร้อมโอน

รูปภาพ ขายขาดทุน Ideo Bluecove Sathorn ซื้อมา 3.5 ล้าน ขายเท 3.15 ล้าน พร้อมโอน

รูปภาพ ขายขาดทุน Ideo Bluecove Sathorn ซื้อมา 3.5 ล้าน ขายเท 3.15 ล้าน พร้อมโอน