คอนโด, บ้านจัดสรร, บ้านโครงการ,คอนโดมิเนียม,บ้านเดี่ยว, บ้านมือสอง,บ้านเช่า,ขายบ้าน, ที่ดิน, ตกแต่งบ้าน
อัพเดตล่าสุดวันที่ 11/12/2566
หน้าแรก | บ้าน คอนโด บ้านมือสอง | ประกาศ ซื้อขายบ้าน คอนโด ที่ดิน | สินเชื่อ | ตกแต่งบ้าน | เรื่องน่ารู้ | ไลฟ์สไตล์ | ลงประกาศซื้อขายฟรี
 
User Name
Password
เมนูหลัก
สมัครสมาชิก ลงประกาศ
ลืมรหัสผ่าน
ลงประกาศซื้อขาย
ค้นหาประกาศซื้อขาย
คู่มือซื้อขายบ้าน
ติดต่อสอบถาม

กำจัดศัตรูพืชอย่างยั่งยืน

ปลอดภัย และลดต้นทุนการผลิตข้าว...

การระบาดของศัตรูพืช การใช้สารเคมีไม่ถูกต้องเกินความจำเป็น เป็นปัญหาสำคัญทางการเกษตรที่ทำให้การผลิตข้าวไม่ได้ปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น สาเหตุเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ฉะนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมี โครงการนำร่องจัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2551 ขึ้น ซึ่งแม้ว่าจะดำเนินการมาเพียง 2-3 เดือน แต่ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นวิธีการที่เกษตรกรมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน ตั้งแต่การสำรวจศัตรูพืช เตือนภัย รวมทั้งการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงจากพื้นที่ของเกษตรกรเอง โดยที่โครงการนำร่องจัดการศัตรูพืชชุมชนฯ ได้ดำเนินการในพื้นที่นาข้าวใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และ สุพรรณบุรี ในพื้นที่ 30 อำเภอ โดยมีการดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการเฝ้าระวังศัตรูพืช, การเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช และ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
 
นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงเกี่ยวกับ กิจกรรมการเฝ้าระวังศัตรูพืช ว่า ใน 30 อำเภอ เป้าหมายจะต้องจัดทำแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช อำเภอละ 1 แปลง และจัดการอบรม การสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชให้แก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละอำเภอ อำเภอละ 6 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตร 4 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล 1 คน เจ้าหน้าที่ อบต. 1 คน หลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการอบรม จะเป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้การสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรข้างเคียงรวมทั้งจะต้องเก็บข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืชจากแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดฤดูการเพาะปลูก โดยข้อมูลที่เก็บได้ในแต่ละสัปดาห์ เช่น ชนิดศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ สภาพอากาศ ฯลฯ นำมาจำแนก วิเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน ถ้ามีแนวโน้มการระบาดจะมีการเตือนภัยในพื้นที่เป็นอันดับแรก แล้วส่งข้อมูลในแต่ละสัปดาห์ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เตือนภัยระดับอำเภอ จากนั้นพิมพ์ข้อมูลในระบบสารสนเทศตามโปรแกรมระบบรายงานแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืชภายในวันศุกร์ เพื่อให้จังหวัด ศูนย์บริหารศัตรูพืช สำนักงานงานส่งเสริมการเกษตรเขต รวมถึงกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถเปิดดูรายงานและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
สำหรับกิจกรรมการเตือนภัยนั้น จังหวัดจะจัดทำข่าวเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช โดยนำข้อมูลที่ได้จากพื้นที่โดยตรงมาประมวลวิเคราะห์ ถ้ามีแนวโน้มการระบาดก็จะเตือนภัยการระบาดผ่านสื่อต่าง ๆ ในทุกระดับ เช่น ในระดับตำบล เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ระดับอำเภอ เผยแพร่ผ่านการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทางสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมทั้งการเผยแพร่ในระดับจังหวัด เช่น การประชุมประจำเดือนของจังหวัด หรือทางหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
 
ส่วนกิจกรรมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานนั้น ได้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนำร่อง จำนวน 246 ศูนย์ เป็น  สถานที่เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติสามารถเป็นผู้จัดการศัตรูพืชได้ โดยจัดอบรมอาสาสมัครเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลและเจ้าหน้าที่ อบต. ศูนย์ละ 6 คน รวม 1,455 คน ในการผลิตขยายชีวภัณฑ์  เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย ไตรโครเดอร์ม่า สารสกัดจากพืชสมุนไพร วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและอื่น ๆ ตามความต้องการของเกษตรกรโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเกษตร  ที่ผ่านการอบรมแล้วทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนที่มีปัญหาการระบาดศัตรูพืช หรือต้องการมีความรู้ในการผลิตขยาย  ชีวภัณฑ์ เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมต่อไป ทั้งนี้หากมีปัญหาการระบาดของศัตรูข้าวในพื้นที่กว้างขวาง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทั้ง 246 ศูนย์ จะช่วยกันสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของศัตรูข้าวได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
การดำเนินโครงการนำร่องจัดการศัตรูพืชชุมชนจะทำให้เกษตรกรและชุมชนสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2552 จะมีการขยายการดำเนินงานโครงการนี้ไปให้ครอบคลุมในทุกภาคของประเทศ.บ้านมือสอง คอนโด condo บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านเช่า ที่ดิน
วันที่ : 16 มกราคม 2555
จำนวนผู้อ่าน : 1742 ครั้ง
เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ
ซื้อคอนโดมือสองก็ต้องละเอียด (ดู 10445 ครั้ง)
การจัดเก็บค่าส่วนกลางยังเป็นปัญหาเรื้อรัง (ดู 9226 ครั้ง)
ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคล (ดู 10271 ครั้ง)
ประกันภัยบ้านต้องทำอะไรบ้าง (ดู 9858 ครั้ง)
คอนโดริมน้ำกำลังเป็นที่นิยม (ดู 9510 ครั้ง)
ใครดีใครร้ายในปีมะเส็ง 56 (ดู 9628 ครั้ง)
ฮวงจุ้ย ทิศหัวเตียงหรือหัวนอน (ดู 12397 ครั้ง)
ข้อดีของการซื้อบ้านจัดสรร (ดู 11280 ครั้ง)
จะซื้อบ้านจัดสรรฟังทางนี้ (ดู 4281 ครั้ง)
เมื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรถึงทางตัน (ดู 4329 ครั้ง)
บ้านไม้สไตล์พรีแฟบ (ดู 5040 ครั้ง)
เลือกบ้านสำเร็จรูปแบบไหนดี (ดู 4413 ครั้ง)
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ดู 4536 ครั้ง)
รู้ทันก่อนซื้อประกันภัยบ้าน (ดู 4195 ครั้ง)
จัดตั้งนิติบุคคลฯแล้วจะเป็นอย่างไร (ดู 3915 ครั้ง)
ตรวจสอบเบื้องต้นง่ายๆ หลังแผ่นดินไหว (ดู 3637 ครั้ง)
กฏหมายว่าด้วยรั้วบ้าน (ดู 4663 ครั้ง)
ขั้นตอนจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร (ดู 4849 ครั้ง)
เตรียมเสนอขยายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ดู 3695 ครั้ง)
เทรนด์ การซื้อขายบ้านมือสอง (ดู 4062 ครั้ง)
หน้าที่ของผู้ซื้อฯกับนิติบุคคลฯ (ดู 4347 ครั้ง)
สิทธิของเจ้าของห้องชุด (ดู 4247 ครั้ง)
บทบาทเจ้าของร่วมอาคารชุด (ดู 3882 ครั้ง)
ทำไมต้องจ่ายค่าส่วนกลาง (ดู 4561 ครั้ง)
ห้องไม่เรียบร้อย อย่ารับโอน (ดู 4533 ครั้ง)

Google
 
ขายบ้าน, คอนโด มือสอง, บริษัทนายหน้า, โบรกเกอร์, รับฝากขายบ้าน, ขายบ้าน, realtor, agency, บริษัท ขายบ้าน, ตัวแทน นายหน้า, รับฝากขาย, ซื้อขายบ้าน, ฝากขายบ้าน นายหน้า ขายบ้าน, บ.นายหน้า ขายบ้าน, โบรกเกอร์, ซื้อขายบ้าน, รับฝากขายบ้าน, ตัวแทนนายหน้า, โบรกเกอร์บ้าน, นายหน้าบ้าน, ตัวแทนบ้าน ขายบ้าน ตกแต่งบ้าน ฟอร์นิเจอร์ ออกแบบ บ้าน ซื้อขาย บ้าน, รับออกแบบ บ้าน, รวมแบบบ้านแบบ บ้าน, ตกแต่งภายใน บ้าน, interior design ออกแบบ บ้าน, interior รับออกแบบ บ้าน, Architecture รับออกแบบ บ้าน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งภายใน, Mudahouse, ตกแต่งภายใน, รับเหมา ก่อสร้างบ้าน, บริษัท ก่อสร้าง
ติดต่อลงโฆษณา : ududee@msn.com
โทรศัพท์: 08-9180-5710
Copyright ©2005-2012 Hometophit All rights reserved